Kedves Partnerünk!

 
Köszönjük, hogy a VFP Systems kft-t választotta. 

Célunk, hogy ipari termelő és gyártó vállalatok részére egy teljeskörű szolgáltatást biztosítsunk az Ipari gépépítő elemek, tartozékok, célgépek, automatizálási rendszerek, manuális gyártó munkahelyek, szállítópályák terén, versenyképes árakon, egyedi igények szerint is.

Vásárlását, érdeklődését előre is köszönjük, a megrendelést alábbi Üzletkötési Feltételek szerint teljesítjük:

 

1. Szolgáltató

Cégnév: VFP Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégnév: VFP SYSTEMS KFT
Székhely: 8440 Herend, külterület, Hrsz.: 10/75

 

2. Felelősség

Vásárló a weboldalat és webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a esetleges regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

 

3. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.vfpsystems.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

4. Az Általános Szerződési Feltételek Egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

5. Általános

Célunk, hogy megrendelőinket elégedett felhasználókká tegyük. Az Általános Üzletkötési Feltételek célja, hogy szabályozza a vásárló és az eladó jogait, kötelességeit. Az alábbi általános üzletkötési feltételekben megfogalmazottak minden megrendelővel kötött üzletre érvényesek. Alapesetben ügyfeleink vállalkozások, önálló jogi személyiséggel rendelkező cégek. A megrendelések teljesítése során kizárólag ezen feltételek érvényesek. Egyedi feltételek érvénybe lépése csak a megrendelő részére küldött írásos elfogadói nyilatkozattal történik.
 
 
6. Ajánlatok
A honlapon feltüntetett kondíciók nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. Az időközbeni eladás, változás jogát fenntartjuk. A megrendelés/megbízás elfogadása kizárólag írásos ( nem automatikus e-mail ) visszaigazolás küldése esetén érvényes.
 
 
7. Árak
A feltüntetett árak szállítási költséget nem tartalmaznak. A szállítási költséget minden esetben a megrendelendő áru mennyiségének, értékének, méretének ismeretében írásban közöljük a vevővel. Ennek ismeretében vevő választhatja a telephelyi átvátelt, vagy cégünk ajánlata alapján speditőr által történő szállítást. 

Szállítási költségek:

 • Telephelyeinken történő átvétel esetén díjmentes
 • Speditőr álatali szállítás esetén: Egyedi árajánlat szerint

Csomagolóanyag visszavételét, elszállítását csak ellenérték fejében vállaljuk. Törekedünk arra, hogy a felhasznált csomagolóanyag újrahasznosítható anyagból készüljön. A feltüntetett árak nettó árak, a mindenkor érvényes ÁFA értéke a számlában felszámolásra kerül. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az írásos visszaigazoláson szereplő árat a gyártó visszaigazolása alapján módosítsuk. A termékek árai 390 Ft/ Euro árfolyamig érvényesek, az árfolyam változása esetén a visszaigazolásban szereplő ár az irányadó.

 

8. Fizetés
A termékek ellenértékét utánvéttel, előre utalással, készpénzzel, telephelyi átvétellel, átutalással lehet kiegyenlíteni. Az átutalással történő számlázás feltétele előzetes egyeztetés a Szállító és a Megrendelő között. Átutalás esetén késedelmes fizetéskor késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat összege. Téves utalás, vagy elállás esetén a visszajáró összeget a banki költségekkel, és a járulékos költségekkel csökkentve utaljuk vissza

 

9. Szállítás

A szállítás dátumaként a visszaigazoláson megjelölt dátum tájékoztató jellegű, amelynek betartásáért mindent megteszünk, de felelősséget nem vállalunk. Részteljesítés jogát fenntartjuk, a Megrendelő kifejezett kérésére egyben történő szállítást is végzünk. A szállítási késedelem csak abban az esetben jogosítja fel Megrendelőt az elállásra, ha a két fél által ésszerűnek mondott pótlólagos határidő – amely minimum 2 hét – is eredménytelenül eltelt. Amennyiben a szállítási késedelem tőlünk független okból következik be, a késedelemért felelősséget nem vállalunk. A szállítási késedelemből eredő kártérítésre a Megrendelő nem jogosult. Amennyiben a termék jellege úgy kívánja vagy lehetővé teszi, Szállító jogosult szétszerelt, szerelésre kész állapotban szállítani.

 

10. Kockázatviselés

A termék állapotromlásával kapcsolatban fennálló kockázatot a Szállító a termék átadásáig viseli. Amennyiben a termék szállítása egyedi ajánlatot igényel, Szállító a kockázatot a szállítócég képviselőjének átadásáig viseli. Megrendelő köteles a termék állapotát átvételkor ellenőrizni, és a szállítást végző személlyel az esetleges eltérés tényét írásban rögzíteni.

 

11. Garancia

Hiányos teljesítés esetén Szállító jogosult eldönteni, hogy a teljesítést hiánypótlással, javítással vagy termékcserével teszi teljessé. Hiányos teljesítést 14 napon belül kell a Megrendelőnek jeleznie, ennél később érkező észrevételeket Szállító nem köteles automatikusan orvosolni. A hiányos teljesítés bizonyításának terhe a Megrendelőé. A hiányos teljesítés késedelmes vagy nem kielégítő pótlásával Megrendelő kártérítésre jogosult, melynek mértéke a részteljesítés és a teljes érték közötti különbözet. Amennyiben a hiányos teljesítésből adódóan Megrendelő részére a termék nem teljesíti a használhatóság követelményeit, jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben a hiányos teljesítés a Megrendelő által a termék nem szakszerű használatából adódik, a reklamációt Szállító nem fogadja el. A termékek tulajdonságaival kapcsolatban a gyártó katalógusában szereplő értékek az irányadóak, a gyártó reklámjaiban, egyéb vásárlás ösztönző programjaiban szereplő tulajdonságokért felelősséget nem vállalunk. Szállító felelőssége a terméktulajdonságokat illetően addig terjed ki, ameddig Szállító a gyártó felé érvényesíteni tudja azokat.

Reklamáció elfogadásának feltétele a szóban forgó termék Szállító általi vizsgálata. Az általános garanciális idő 1 év. Ettől termékenkénti eltérés lehetséges. A garancia érvényesítésének feltétele a termék rendeltetésszerű használata. A garancia nem vonatkozik a használatból eredő kopás, elfáradás jellegű hibákra. A garanciát a gyártó általi szakvélemény kizárhatja. A Szállító pótlólagos garanciát nem vállal, a gyártó általi eredeti garanciák teljes egészében biztosítottak.

 

12. Szavatosság, jótállás

Jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettséget Szállító a törvényi előírások szellemében teljesíti. A törvényes szavatossági idő 24 hónap. A szavatossági, jótállási igények minden esetben a Szállító által kiállított számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A termék átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél nem rendeltetésszerű használat következtében keletkeztek Szállító nem vállal felelőséget. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban kell jelezni, a jótállási idő szempontjából a számla teljesítési dátuma az irányadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre. A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie.

 

13. Termék visszavétele, elállási jog

Megrendelőnek joga az árut 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldést nem szükséges indokolni. Alábbi feltételek szerint történik a visszavétel, elállás rendezése:

 • Az elállási jog csomagolásában bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolású termékre vonatkozik.
 • A termékről egyértelműen megállapítható, hogy nem volt használatban.
 • Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
 • A visszavételre, elállásra vonatkozó kérést írásban ( e-mailben vagy faxon ) kell bejelenteni.
 • Az áru ellenértékét legkésőbb a sértetlen áru megérkezését követő 30 munkanapon belül jóváírjuk vagy visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszaszállításának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.
 • Abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt,Megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.
 • A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges.
 • Az elállási jog a standard kínálatában nem szereplő, megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik (pl.: darabolt áru, egyedi gyártású termék, extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.)

 

14. Tulajdonjog fenntartása

A szállítás tulajdonjog fenntartással történik: az üzleti kapcsolatból adódó valamennyi követelés kielégítésével száll át Megrendelőre a tulajdonjog. Megrendelő jogosult az üzletmenet keretében a jogfenntartás alá eső árut feldolgozni vagy továbbértékesíteni. A továbbértékesítésből származó árbevétel a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelés erejéig Szállítót illeti meg. Más árukkal való összekapcsolás, feldolgozás esetén a résztulajdon értékarányosan Szállítóra száll a jogfenntartás ideje alatt. Az áru ellenértékének nem normál üzletmenet szerint történő befolyásával járó plussz költségeket Megrendelő köteles viselni

 

15. Termékadatok

A terméktulajdonságok, úgymint méret, szín, súly, terhelhetőség, tárolási kapacitás, és egyéb fizikai jellemzők feltüntetése a Szállító legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a gyártók által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Az adatok valódiságáért felelősséget Szállító nem vállalhat. Kivételt képeznek azok a megrendelések, amelyeknél kifejezetten ezen tulajdonságra hivatkozva történt írásbeli kommunikáció: megrendelés és visszaigazolás.

 

16. Adatkezelés

Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél alvállalkozóként közreműködik. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 


17. Illetékes Bíróság:  

A szerződéses viszonyból származó bármely jogvita tekintetében Felek kikötik és alávetik magukat a Veszprém megyei Bíróság, illetve - amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Külföldi székhelyű Megrendelő esetén is a magyar szabályozást tekintjük érvényesnek.

 

18. Érvényesség

Amennyiben jelen Általános Üzletkötési Feltételek egyes pontjai részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnának, akkor ez nem érinti a többi rendelkezést és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.
 
Megtisztelő megrendelését várja a VFP Systems Kft értékesítési csapata.

 

19. Cégadatok

a.)

Cégnév: VFP Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégnév: VFP SYSTEMS KFT

Székhely: 8440 Herend, külterület, Hrsz. 10/75

e-mail elérhetőség: info@vfpsystems.hu

honlap: www.vfpsystems.hu 
 

b.) 

A cég pénzforgalmi jelzőszáma

10404041-50526580-68541007
K&H Bank Zrt. 404 Veszprém (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.; 01 10 041043)
A számla nyitási dátuma: 2011.01.27.
Bejegyzés kelte: 2011.02.01.
Hatályos: 2011.02.01. - ...

10404041-50526580-68541014
K&H Bank Zrt. 404 Veszprém (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.; 01 10 041043)
A számla nyitási dátuma: 2011.01.27.
Bejegyzés kelte: 2011.02.01.
Hatályos: 2011.02.01. - ...

c.)

KSH statisztikai számjel: 23128073-4690-113-19

cégjegyzék száma: 19 09 513581
adószám: HU23128073.

Tevékenység: 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem